نیمه تیر ماه سال گذشته بود که محمد جواد حق شناس، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران را برای انتشار قرائت ربنا با صدای لیلا تهرانچیان به دادسرای ارشاد اظهار کردند. دلیل این احضار تشویق مردم به فساد عنوان شده بودو حالا در روزهای ابتدایی ماه رمضان حکم دادگاه به وی ابلاغ شده […]

نیمه تیر ماه سال گذشته بود که محمد جواد حق شناس، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران را برای انتشار قرائت ربنا با صدای لیلا تهرانچیان به دادسرای ارشاد اظهار کردند.

دلیل این احضار تشویق مردم به فساد عنوان شده بودو حالا در روزهای ابتدایی ماه رمضان حکم دادگاه به وی ابلاغ شده است .

حالا در روزهای ابتدایی ماه رمضان حکم حق شناس به وی ابلاغ شده است .

محمدجواد حق‌شناس عضو شورای مركزی حزب اعتماد ملی و عضو شورای شهر تهران در این رابطه می‌گوید: امروز حکم نهایی دادگاه به وکیل من ابلاغ شده و قرار منع تعقیب صادر شده است. جالب است که در صفحه یکی دیگر از شخصیت‌های سیاسی نیز همین نوای ربنای خانم طهرانچیان بارگذاری شده اما من به دلیل این مطلب دادگاهی شدم.