حزب اعتماد ملی در پیامی درگذشت همسر ابراهیم امینی و مادر زهرا امینی، اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی را به آنها تسلیت گفت. متن این پیام به شرح زیر است: انّا للّه و انّا الیه راجعون جناب آقای دکتر ابراهیم امینی، عضو محترم شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، خبر درگذشت همسر گرامیتان، سرکار خانم […]

حزب اعتماد ملی در پیامی درگذشت همسر ابراهیم امینی و مادر زهرا امینی، اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی را به آنها تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

انّا للّه و انّا الیه راجعون

جناب آقای دکتر ابراهیم امینی، عضو محترم شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، خبر درگذشت همسر گرامیتان، سرکار خانم ناهید موسوی، موجب تالم و تاثر عمیق همکاران شما در حزب اعتماد ملی شده است.

این ضایعه دردناک را به شما و سرکار خانم زهرا امینی، عضو شورای مرکزی حزب، تسلیت گفته و برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای شما عزیزان و خانواده گرمیتان آرزوی صبر و بردباری داریم.

ما را در این غم، شریک و همراه خود بدانید.

روابط عمومی حزب اعتماد ملی