جلسه شاخه بانوان حزب اعتماد ملی روز گذشته با حضور الیاس حضرتی قائم مقام حزب و اعضای شاخه بانوان برگزار شد. در اين جلسه گزارشی از برنامه‌های انجام شده، برنامه‌های آتی و مشكلات موجود در مسير رسيدن به اهداف ارائه شد و در پايان مقرر شد جلسات شاخه بانوان به طور مستمر با حضور اعضای […]

جلسه شاخه بانوان حزب اعتماد ملی روز گذشته با حضور الیاس حضرتی قائم مقام حزب و اعضای شاخه بانوان برگزار شد.

در اين جلسه گزارشی از برنامه‌های انجام شده، برنامه‌های آتی و مشكلات موجود در مسير رسيدن به اهداف ارائه شد و در پايان مقرر شد جلسات شاخه بانوان به طور مستمر با حضور اعضای شاخه و كارشناسان اين حوزه برگزار شود.

در اين جلسه نجمه گودرزی، رئيسه شاخه بانوان حزب نيز گزارشي از وضعيت شاخه ارائه كرد.

حضرتي قائم مقام حزب از اعضاي شاخه بانوان درخواست كرد با اولويت‌بندي مشكلات و مطالبات زنان در جامعه، براي رسيدن به يك گفتمان مبتني بر رويكرد اصلاحي تلاش كنند.