بايگاني براي فرهنگ
همایش ملی نوروز، میراث صلح برگزار می شود

۳۰ شهریور ۱۳۹۴در ۸:۱۹ ب.ظ

همایش ملی نوروز، میراث صلح برگزار می شود

علیرضا حسن زاده افزود: همایش ملی نوروز ، میراث صلح در قالب سلسله همایش های ‘ایران سرزمین صلح و دیدارگاه فرهنگ های جهان’ اسفند ماه امسال برگزار خواهد شد . وی اظهار کرد: همایش ‘نوروز ، میراث صلح ‘با همکاری سازمان ها و موسسات همچون معاونت ...

Go to TOP