بايگاني براي گالری
پول و بخیه

۱۸ آذر ۱۳۹۴در ۴:۳۹ ق.ظ

پول و بخیه

طرح:  هادی میرزا آقایی؛ اعتماد ملی

روز دانشجو در دانشگاه تهران

۱۶ آذر ۱۳۹۴در ۳:۰۳ ب.ظ

روز دانشجو در دانشگاه تهران

اعتماد ملی: مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران برگزار شد.    

گزارش تصویری همایش اعتماد ملی؛ سرمایه اجتماعی

۰۱ آبان ۱۳۹۴در ۹:۴۲ ق.ظ

گزارش تصویری همایش اعتماد ملی؛ سرمایه اجتماعی

اعتماد ملی: همایش سراسری حوانان حزب اعتماد ملی با عنوان «اعتماد ملی؛ سرمایه اجتماعی» شانزدهم و هفدهم مهر در یزد برگزار شد. گزارش تصویری این همایش و کارگروه های تخصصی آن پیش روی شماست. عکاس: مهسا پورمقرری

Go to TOP