تاریخ انتشار:۰۳ آبان ۱۳۹۴در ۸:۱۷ ق.ظ کد خبر:1550

مژده سماعی؛ عضو شاخه جوانان حزب اعتماد ملی

جنسیت و سیاست

رابطه میان فضا و حضور زن در سیاست را باید از مفهوم جنسیت شناخت و جنسیت را از جنس تمایز داد زیرا جنس برداشتی زیست شناسانه و طبیعی دارد.فضا بازتاب جنسیتی دارد و در مقبل روابط جنسیتی نیز از فضا تاثیر میپذیرد و دو وجه ...

رابطه میان فضا و حضور زن در سیاست را باید از مفهوم جنسیت شناخت و جنسیت را از جنس تمایز داد زیرا جنس برداشتی زیست شناسانه و طبیعی دارد.فضا بازتاب جنسیتی دارد و در مقبل روابط جنسیتی نیز از فضا تاثیر میپذیرد و دو وجه فیزیکی و اجتماعی را شامل می شود.امروزه باید دیدگاه کلاسیک ساختار جنسیتی فضا را که “زن-فضای خصوصی و مرد-فضای عمومی”است را شکست و به صورت وسیع تری به موضوع نگاه کرد.

طرح این یادداشت از آن جهت است که با ایجاد هنجارهای متعادل جنسیتی در استفاده از فضاها با برنامه ریزی در تمام سطوح و سیاست گزاری های کلان و خرد اجتماعی به نقش زنان و ایجاد بستر مناسب جهت حضور آنان از لحاظ کمی و کیفی اقدام نمود.

با توجه به اینکه روند حضور زنان در سیاست و حاکمیت بسیار کند بوده و فراز و نشیب های زیادی داشته، فراگیری مناسبی را از حضور آنها مشاهده نمی کنیم.و همان اندک حضور هم شامل همه مشاغل و پست ها نمی شود و در مورد برخی از آن ها مثل ریاست جمهوری و قاضی شدن دچار ابهام است.

پس از سال ها خارج بودن زنان از فضای سیاسی با در نظر گرفتن پست های سمبولیک و نمادین که عملا هیچ گونه نقش اجرایی و تصمیم گیری در آن ها وجود ندارد شاهد حضور زنان هستیم و با وجود تلاش گسترده در سال های اخیر برای افزایش حضور آن ها متاسفانه دست آورد ها، کافی نبوده اند.

رابطه فضای سیاست و جنست ازدیدگاه های مختلفی قابل بررسی است که در اینجا به طور مشخص به امنیت و جنبه های آن اشاره مختصری می کنم.در حالی که نا امنی در سطوح مختلف فضایی(خصوصی-نیمه خصوصی نیمه عمومی-عمومی)منجر می شود که واکنش های محافظه کارانه ای را نسبت به حضور زنان در فضا و به طور خاص سیاست برانگیزد و مانعی برای استفاده آزاد ،راحت و بی دغدغه زنان از فضا شود، در مقابل امنیت در فضا باعث گسترش حضور و فروپاشی ساختار جنسیتی می شود که عواملی چون تغییرات اقتصادی اجتماعی اشتغال و تحصیل زنان امری ضروری است و امنیت تسهیل کننده آن می باشد.

عوامل موثر در ایجاد نا امنی در جهت کاهش حضور زنان در فضا در دو سطح قابل بررسی است.از یک سو افراطی گری برخی دیدگاه ها ،عدم رویه یکسان و مشخص نسبت به حضور زنان، محدودیت ارتباطات و رعایت بیشتر اخلاق از سوی زنان، فقدان منابع مالی ،مسولیت خطیر خانواده و عدم توانمند سازی زنان از سوی احزاب می باشد و از سوی دیگر موانعی که توسط خود زنان ایجاد می شود از جمله: عدم ریسک پذیری، نگاه تنگ نظرانه و بی اعتمادی نسبت به زنان دیگر، منفعل بودن نخبگان زن ،اجازه دادن به سایر افراد و نهاد ها جهت بازی با سرنوشتشان و مورد معامله قرار گرفتن. که این موانع از عدم اعتماد به نفس ،عدم تعهد،عدم اعتقاد به برابری و وجود تبعیض ناشی می شود.

در این راستا علاوه بر اینکه باید به مقوله امنیت و آموزش صحیح اهمیت داد، نمایان شدن حضور فعال و موثر زنان از طریق ایجاد جامعه مدنی متعهد و عملگرا میسر است و حکومت باید نسبت به مشکلات و رفع موانع دقت رسیدگی و توجه بیشتر نشان دهد. زیرا زنان نسبت به مردان  دارای توانایی و امتیازی هستند که حضور آن ها در سیاست به پیشبرد اهداف حاکمیت و مشکلات سیاسی کمک می کند از جمله : توانایی به کار گیری تدبیر به جای تنش، صلح طلبی، اعتقاد به برابری حقوق، دغدغه آسیب اجتماعی ، مسولیت پذیری و دقت بیشتر نسبت به مردان.

اخبار مرتبط


ارسال نظر

Go to TOP