تاریخ انتشار:۳۱ شهریور ۱۳۹۴در ۹:۱۳ ب.ظ کد خبر:205

نعمت الله بشیری، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی منطقه فارس

دلایل ناکامی احزاب ایرانی

ناکامی روند تحزب در ایران مربوط به موجودیت احزاب و تفاوت ظاهری و شکلی احزاب نبوده است. احزاب سیاسی در ایران صرفاً به جهت تداوم و پایداری دچار ناکامی بوده‌اند. حالا سؤال اینجاست که علت این ناکامی چیست؟ چرا در بسیاری از کشورها که سابقه ...

ناکامی روند تحزب در ایران مربوط به موجودیت احزاب و تفاوت ظاهری و شکلی احزاب نبوده است. احزاب سیاسی در ایران صرفاً به جهت تداوم و پایداری دچار ناکامی بوده‌اند. حالا سؤال اینجاست که علت این ناکامی چیست؟ چرا در بسیاری از کشورها که سابقه تشکیل یا استقلال آنها از سابقه تشکیل اولین حزب سیاسی رسمی در ایران بسیار کمتر بوده، احزاب پس از موجودیت رشد و توسعه‌یافته و دخالتی مؤثر در سرنوشت جامعه داشته‌اند؟

درواقع احزاب شکلی از ساختاربندی جامعه است که چند وظیفه را همزمان بر دوش دارد ۱- حد واسط قدرت و جامعه ۲-پایش و پالایش قدرت ۳ -رقابت بر سر قدرت و تصاحب آن ۴-روشنگری و تنویر افکار عمومی به مسائل روز و سایر امور ۵-حزب محل تربیت و پرورش رجل سیاسی و رهبران بالقوه است ۶-رهایی مردم از سیاست زدگی و عوارض آن‌که از طریق اعتمادی که مردم به احزاب پیدا می‌کنند این مهم محقق می‌شود و درنتیجه نیروی‌های اجتماعی رهاشده و به امورات تخصصی و حرفی خود می‌پردازند. علاوه بر این موارد اثرات و نتایج دیگر هم می‌توان برشمرد و بر اساس همین کارکردهای حزب است که تحزب در جوامع استبدادی نه به لحاظ شکلی و نه ماهوی پا نمی‌گیرد چون از یک‌سو موردتهاجم قدرت است چراکه حزب برای تصاحب قدرت تلاش می‌کند که مورد وثوق قدرت نیست.

آنجا که بین قدرت و مردم پل می‌زند نیز باقدرت رو درو خواهد بود سایر کارکردهای دیگر حزب به‌خودی‌خود(می‌توان برشمرد) در تقابل قدرت است که در کشورهای استبدادی به‌هیچ‌عنوان توسط قدرت مسلط برتابیده نمی‌شود اما کوتاه‌سخن به لحاظ شکلی نیز حزب مورد تهدید است چراکه ضمن حضور افراد نفوذی رقابت در درون حزب برای کسب غنائم بیشتر ،یکی از عوامل بی‌ثباتی و فروپاشی احزاب ست دلیل این امر عدم پذیرش فردیت در استبداد است یعنی فرد در حریم خود مورداحترام است خوب وقتی چنین بینشی قالب نباشد بی‌شک افراد به خود حق می‌دهند رقیب را از صحنه برانند و درواقع می‌توان نتیجه گرفت که رانده شدن رقیب نقطه شروع فروپاشی حزب است.

اخبار مرتبط


ارسال نظر

Go to TOP