تاریخ انتشار:۰۴ مهر ۱۳۹۴در ۱۱:۵۴ ق.ظ کد خبر:234

از سوی رئیس جمهوری؛

ابلاغ قانون الحاق ایران به پروتکل ریشه کنی تجارت غیرقانونی دخانیات

اعتماد ملي: رئیس جمهوری، «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) ریشه‌کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی» را برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این قانون در جلسه علنی مورخ 18 مردادماه 1394 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/6/1394 ...

اعتماد ملي: رئیس جمهوری، «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) ریشه‌کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی» را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این قانون در جلسه علنی مورخ ۱۸ مردادماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴/۶/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، این قانون را در تاریخ ۲۳/۶/۱۳۹۴ برای اجرا به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ کرد.
متن این قانون به شرح زیر است:
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) ریشه‌کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی
ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به تشریفات (پروتکل) ریشه‌کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی مشتمل بر چهل‌ و هفت ماده (به شرح پیوست) ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.
تبصره۱ـ تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت و مقام صلاحیتدار موضوع تشریفات (پروتکل) برعهده دولت است.
تبصره۲ـ دستگاه اجرائی مزبور موظف است راهبردهای ملی، جامع و همه‌جانبه و در صورت لزوم پیش‌نویس لوایح و مقررات لازم را با هماهنگی سایر دستگاههای اجرائی ذی‌ربط برای تحقق اهداف تشریفات (پروتکل) تنظیم و آنها را برای تصویب به مراجع ذی‌ربط تقدیم نماید.
تبصره۳ـ رعایت اصول یکصد وسی‌ونهم (۱۳۹) و هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی‌ایران برای هرگونه اصلاح تشریفات(پروتکل) یا پیوست‌های آن در اجرای‌ مواد (۳۷)،(۳۸) و(۳۹) تشریفات(پروتکل)، الزامی‌است.

كلمات كليدي: ,

اخبار مرتبط


ارسال نظر

Go to TOP