تاریخ انتشار:۱۱ مهر ۱۳۹۴در ۱۰:۰۸ ق.ظ کد خبر:682

وام مسکن

تصویب وام صد میلیون تومانی برای سازندگان مسکن در دستور کار دولت

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه شورای پول و اعتبار اختصاص وام صد میلیون تومانی به سازندگان را بررسی می‌کند گفت: اختصاص این وام به انبوه سازان هنوز تصویب نشده است. عباس آخوندی درپاسخ به سوال ایلنا درباره پرداخت وام صد میلیون تومانی به انبوه‌سازان، ...

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه شورای پول و اعتبار اختصاص وام صد میلیون تومانی به سازندگان را بررسی می‌کند گفت: اختصاص این وام به انبوه سازان هنوز تصویب نشده است.

عباس آخوندی درپاسخ به سوال ایلنا درباره پرداخت وام صد میلیون تومانی به انبوه‌سازان، اظهار کرد: تصویب وام صد میلیون تومانی دردستور کار دولت قرار گرفته است وبه زودی این وام در شورای پول و اعتبار تصویب خواهد شد.


ارسال نظر

Go to TOP