بايگاني براي ابراهیم اسکافی
اصلاح‌طلبی چیست؟

ابراهیم اسکافی

۰۹ فروردین ۱۳۹۵در ۱۱:۰۰ ق.ظ

اصلاح‌طلبی چیست؟

مبارزهٔ اصلاح‌طلبانه در ایران سوابق زیادی دارد. اما پس از دوم خرداد و روی کار آمدن سید محمد خاتمی اصلاح‌طلبی به گفتمان غالب در فضای سیاسی ایران بدل شد. عموماً اصلاح‌طلبی را با سویه‌های سلبی آن می‌سنجند که فاصلهٔ مشخصی با انقلابی‌گری به معنای تلاش ...

Go to TOP