بايگاني براي حزب اعتماد ملی همدان
بیانیه حزب اعتماد ملی منطقه همدان به مناسبت دهمین سالگرد تاسیس حزب

۰۱ اسفند ۱۳۹۴در ۹:۵۴ ب.ظ

بیانیه حزب اعتماد ملی منطقه همدان به مناسبت دهمین سالگرد تاسیس حزب

اعتماد ملی: حزب اعتماد ملی منطقه همدان در آستانه دهمین سالگرد تاسیس حزب اعتماد ملی بیانیه ای را صادر کرد. متن بیانیه به شرح زیر است: در آستانه دهمین سالگرد تاسیس حزب اعتماد ملی و پس از سپری نمودن تجارب پر هزینه سالهای اخیر بار دیگر در آستانه ...

Go to TOP