بايگاني براي لیست امید
وزیر کشور: موفقیت کامل لیست امید در تهران

۱۰ اسفند ۱۳۹۴در ۴:۴۰ ب.ظ

وزیر کشور: موفقیت کامل لیست امید در تهران

وزیر کشور با بیان اینکه شمارش آراء تهران دیروز به پایان رسید اما ما از دیروز مرحله گرفتن تأییدیه هیأت‌های نظارت و تنظیم صورتجلسه‌ها را طی کرده‌ایم، اظهار کرد: همان 30 نفری که اسامی‌شان اعلام شد رأی تهران را به دست آوردند. به گزارش خبرنگار سیاسی ...

Go to TOP