بايگاني براي معرفی شهردار از طریق لیست‌های انتخاباتی
لزوم معرفی شهردار از طریق لیست‌های انتخاباتی

حجت نظری، رئیس شاخه جوانان و دانشجویان حزب اعتماد ملی در گفت‌و‌گو با ایسنا:

۲۴ مرداد ۱۳۹۵در ۱۰:۰۶ ق.ظ

لزوم معرفی شهردار از طریق لیست‌های انتخاباتی

اعتماد ملی: رئیس شاخه جوانان و دانشجویان حزب اعتماد ملی با اشاره به اینکه لیست‌های انتخاباتی، شهردار مدنظر خود را به مردم ارائه کنند گفت: به نظر می‌رسد وقوع سه رخداد متفاوت با انتخابات دوره‌های قبل شورا می‌تواند منجر به بهبود وضعیت شهرها، شوراها و شهرداری‌ها ...

Go to TOP