محمدعلی افشانی، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با بیان اینکه وقتی مردم قدرت انتخاب نداشته باشند، نتيجه اش فساد و رانت و اختلاس است، خطاب به اعضای حزب اعتماد ملی استان فارس گفت: مراقب باشيد در انتخابات، برای هر كسی هزينه نكنيد، از داوطلبان سالم و توانمند که به منافع مردم می‌اندیشند و دنبال […]

محمدعلی افشانی، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با بیان اینکه وقتی مردم قدرت انتخاب نداشته باشند، نتيجه اش فساد و رانت و اختلاس است، خطاب به اعضای حزب اعتماد ملی استان فارس گفت: مراقب باشيد در انتخابات، برای هر كسی هزينه نكنيد، از داوطلبان سالم و توانمند که به منافع مردم می‌اندیشند و دنبال فساد و رانت نیستند حمايت كنيد. دليلی ندارد از هر كسی حمايت كنيم.

مهندس افشانی در دیدار با اعضای حزب اعتماد ملی منطقه فارس با بیان اینکه این جمع با تعقل و خردورزی دور هم جمع شده‌اند، اظهار کرد: فكر نكنيد آنهایی كه در مسندهای قدرت نشسته‌اند از شما بيشتر می‌فهمند.

او افزود: شركت و حمایت از نهاد انتخابات وظيفه ما است. دشمنان ما دنبال نقطه ضعف هستند. ممكن است به خاطر شرايط موجود، مردم از مسئولين رویگردان باشند، اما ملت ايران ملت آگاهی است.


افشانی با بیان اینکه ما اگر انسان‌های منصفی باشیم جلوی ملت سر تعظيم فرود می‌آوریم، گفت: ما نمی‌توانيم بگوييم، در انتخابات شركت نمی‌كنيم، تأیید افراد دارای صلاحيت در هر شرایطی به‌ویژه شرایط فعلی کشور وظیفه و پذیرش حق مردم است.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی ادامه داد: مهمترين تفاوت انسان با ساير موجودات قدرت انتخاب اوست. اگر مردم بتوانند بين خوبان بهترين را انتخاب كنند، قطعا سرنوشت بهتری خواهند داشت. وقتی مردم قدرت انتخاب نداشته باشند، نتيجه اش فساد و رانت و اختلاس است.
استاندار سابق فارس افزود: باید مردم بتوانند بهترين را انتخاب كنند. بايد تعامل كنيم، من تجربه تعامل را در فارس در انتخابات قبل مشاهده كردم.

شهردار سابق تهران با تاکید بر ابنکه بالاترين سرمایه بشر قدرت انتخاب اوست، گفت: شرايط كشور مساعد نيست. معتقدم شرايط اجتماعی، از شرايط اقتصادی بهتر نیست. سرمايه اجتماعی آسيب ديده است. فقر، بيكاری، نااميدی، نداشتن اطمينان، فساد و رانت مردم را بی اعتماد کرد. اما باید امیدوار بود و تلاش کرد.

افشانی ادامه داد: درياي غم ساحل ندارد، هدف ما رسيدن به ساحل است. مراقب باشيد در انتخابات، برای هر كسی هزينه نكنيد، از داوطلبان سالم و توانمند که به منافع مردم می‌اندیشند و دنبال فساد و رانت نیستند حمايت كنيد. دليلی ندارد از هر كسی حمايت كنيم.