چگونگی ورود به انتخابات مجلس و بررسی میزان احتمالی مشارکت مردم در انتخابات، در جلسه دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی مورد بحث قرار گرفت. در این جلسه نظرات مختلف در رابطه با چگونگی حضور در انتخابات مطرح شد و در رابطه با حضور فعال در انتخابات مجلس و وجود لیست واحد اصلاح‌طلبان اجماع صورت گرفت. […]

چگونگی ورود به انتخابات مجلس و بررسی میزان احتمالی مشارکت مردم در انتخابات، در جلسه دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی مورد بحث قرار گرفت.

در این جلسه نظرات مختلف در رابطه با چگونگی حضور در انتخابات مطرح شد و در رابطه با حضور فعال در انتخابات مجلس و وجود لیست واحد اصلاح‌طلبان اجماع صورت گرفت.

در مورد با نحوه ورود، ازسوی برخی اعضای دفتر سیاسی بر هویت اصلاح‌طلبی کاندیداها و عدم استفاده از نیروهای مستقل یا اصولگرا در لیست انتخاباتی اصلاح‌طلبان تاکید شد.

مشارکت صرفا در حوزه‌های انتخابیه‌ای که امکان رقابت وجود دارد و همچنین پیشنهاد ائتلاف با اعتدالگرایان و اصولگرایان میانه‌رو مورد بررسی قرار گرفت که مقرر شد در جلسات بعدی در این رابطه تصمیم نهایی گرفته شود.

پیش از این اسماعیل گرامی‌مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی، با اشاره به تجربیات گذشته، بر اصلاح‌طلب بودن کاندیداهای مورد حمایت اصلاح‌طلبان تاکید کرده بود.