جلسه تحلیل و بررسی مسایل مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور سید محمود حسینی، استاد دانشگاه شهید بهشتی در دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی برگزار شد. به گزارش سايت رسمی حزب اعتماد ملی، در این جلسه كه الیاس حضرتی قائم مقام، سید رحیم ابوالحسنی، رئیس دفتر سیاسی، محمدجواد حق‌شناس رئیس كمیته انتخابات، حسین […]

جلسه تحلیل و بررسی مسایل مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور سید محمود حسینی، استاد دانشگاه شهید بهشتی در دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی برگزار شد.

به گزارش سايت رسمی حزب اعتماد ملی، در این جلسه كه الیاس حضرتی قائم مقام، سید رحیم ابوالحسنی، رئیس دفتر سیاسی، محمدجواد حق‌شناس رئیس كمیته انتخابات، حسین كروبی و دیگر اعضای دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی حضور داشتند، سید محمود حسینی، عضو شورای مركزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها درباره موضوع انتخابات در ایران مطالبی را مطرح كرد و در ادامه، موضوع انتخابات مجلس و انتخابات‌های بعدی، مشاركت مردم و… مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.