اعتماد ملی: رییس شاخه جوانان و دانشجویان حزب اعتماد ملی با تاکید بر اینکه حزب اعتماد ملی حزبی قانونی است و در چارچوب قانون فعالیت کرده و از این مسر خارج نخواهد شد، گفت: هیچگاه در این راستا تسلیم هیچ فشاری نمی‌شویم. به گزارش اعتماد ملی، حجت نظری در همایش سراسری شاخه جوانان و دانشجویان […]

اعتماد ملی: رییس شاخه جوانان و دانشجویان حزب اعتماد ملی با تاکید بر اینکه حزب اعتماد ملی حزبی قانونی است و در چارچوب قانون فعالیت کرده و از این مسر خارج نخواهد شد، گفت: هیچگاه در این راستا تسلیم هیچ فشاری نمی‌شویم.

به گزارش اعتماد ملی، حجت نظری در همایش سراسری شاخه جوانان و دانشجویان حزب اعتمد ملی با عنوان «اعتماد ملی، سرمایه اجتماعی» که در یزد برگزار شد، ضمن تشکر از شورای یزد حزب اعتماد ملی که برای برگزاری این همایش از مدت ها قبل تلاش کردند، به عملکرد دولت یازدهم در حوزه سیاست داخلی اشاره کرد و افزود: درست است که دولت تدبیر و امید در سیاست خارجی موفق بوده، اما در سیاست داخلی به آن حدی که باید موفق نبوده است؛ به ویژه در حوزه جوانان برنامه ای وجود ندارد و کادرسازی نکرده و مشخص نیست در آینده هم برنامه ای برای کادرسازی باشد.

او افزود: ما باید از هز تریبونی استفاده کنیم و این حرف ها را بگوییم که آینده ایران نیاز به یک کادرسازی از نیروهای جوان و نخبه دارد و زمانش نیز امروز است.

 

دبیر کمیته انتخابات حزب اعتماد ملی در ادامه با تاکید بر اینکه حزب اعتمادملی یک حزب قانونی است و در چارچوب قانون فعالیت کرده و می کند، گفت: حزب اعتماد ملی و شاخه جوانان حزب هیچگاه در این راستا تسلیم هیچ فشاری نمی شود و مطمئنا اگر کسانی فکر می کنند با فشار و تهدید می توانند ما را از این مسیر قانونی خارج کنند، شکست می خورند.

او افزود: حزب اعتماد ملی بر مدار قانون و بر سیاق دبیرکل حزب و قائم مقام برحق او و مرامنامه حزب پیش می رود. کسانی که می خواهند فضای اصلاح طلبی را به سمت انجراف از قانون ببرند، کاری از پیش نمی برند و حزب اعتماد ملی و شاخه جوانان حزب در مسیر قانون، به فعالیت اصلاح طلبانه اش ادامه می دهد.