مسئله فلسطین از جهات گوناگون با کشور و ملت ایران ارتباط پیدا می‌کند: نخست آنکه ملت ایران مردمی مسلمان و دارای هویت دینی هستند و این هویت در مردم ایران دارای مراتب بالایی است. بنابراین نمی‌توانند نسبت به بخش دیگری از امت مسلمان که مردم فلسطین هستند، بی‌تفاوت و مسئولیت‌ناپذیر باشند. همین امر موجب می‌شد […]

مسئله فلسطین از جهات گوناگون با کشور و ملت ایران ارتباط پیدا می‌کند: نخست آنکه ملت ایران مردمی مسلمان و دارای هویت دینی هستند و این هویت در مردم ایران دارای مراتب بالایی است. بنابراین نمی‌توانند نسبت به بخش دیگری از امت مسلمان که مردم فلسطین هستند، بی‌تفاوت و مسئولیت‌ناپذیر باشند. همین امر موجب می‌شد که از آغاز شکل گیری مسئله فلسطین و پیدایش دولت غاصب اسرائیل، قبل از رخداد انقلاب اسلامی در ایران، ملت ایران نسبت به آن واکنش و مواضع منفی نشان دهند و یکی از مطالبات مردم ایران از نظام پهلوی قطع ارتباط و همکاری با اسرائیل و حمایت از مردم فلسطین در مقابل آن بوده است.
دوم آنکه این مسئله در منقطه‌ای به نام خاورمیانه شکل گرفت که ایران بخشی از مناطق حساس آن است.
سناریوی تشکیل دولت غاصب اسرائیل، تغییر نقشه جغرافیایی منطقه و تعرض به منافع ملی کشورهای منطقه و به‌ویژه ملت با سابقه تاریخی چند هزار ساله ایران، از طریق تشکیل دولت از نیل تا فرات است. بنابراین بی‌تفاوتی و عدم مقابله با این استراتژی در آینده نزدیک ملت ایران را با دشمنی بزرگ و خطرناک مواجه خواهد كرد و آینده‌نگری و پیشگیری از خطرات ایجاب می‌کند که در این شرایط که این دولت غاصب هنوز توان زیادی ندارد با آن مقابله شود. بنابراین مسئله فلسطین صرفا به ملل و کشورهای عربی ختم نمی‌شود، بلکه با کل ملل و اقوام و کشورهای منطقه از جمله ایران ارتباط دارد و هر ملتی که در این منطقه آینده‌نگر باشد باید به مقابله با دولت غاصب اسرائیل برخیزد.
سوم اینکه، تشکیل دولت اسرائیل پدیده‌ای خودجوش و دارای خاستگاه جامعه شناختی نیست، بلکه سازه‌ای ساخته شده توسط کشورهای استثمارگر و چپاولگر بین‌المللی برای غارت کشورها و ملل منطقه خاورمیانه به‌بهای مظلومیت و ستم کشیدن مردم این منطقه بویژه مردم فلسطین است. تداوم حیات این دولت به بهای ادامه غارت و مظلومیت این مردم و تداوم استثمار توسط غارتگران بین‌المللی به سرکردگی دولت‌های امپریالیستی است. ملت ایران که همواره دارای شخصیت و هویت ظلم‌ستیزی بوده و هست، به‌طور طبیعی نمی‌تواند نسبت به این فاجعه بی‌تفاوت باشد؛ چراکه نه‌تنها هیچیک از آموزه‌های هویت ملی و نیز هویت دینی او نظاره‌گری و بی تفاوتی نسبت به رواداری ظلم را نمی‌پذیرد، بلکه برعکس، تاریخ و هویت ملی مردم ایران، سابقه، و آموزه‌های دینی آن، سرشار از مبارزه و مقابله با ستم و ستمگری است. از اين رو، ملت ایران نمی‌توانند نسبت به مسئله و مظلومیت ملت فلسطین بی‌تفاوت باشند. به همین جهات است که یکی از مطالبه‌های اصلی مردم به هنگام انقلاب اسلامی ۵۷ قطع رابطه با اسرائیل و ایجاد ارتباط با ملت و سازمان‌های مبارز فلسطینی بوده و بلافاصله پس از انقلاب اسلامی با آغوش گرم از مبارزان فلسطینی استقبال كرده و با اعلام روز قدس از جانب رهبری انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره)، از آن حمایت شایان و بی‌دریغ كرده و امروز پس از گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی، کماکان برعهد و پیمان خود استوار است و در راهپیمایی روز قدس به عنوان نماد دفاع از هویت دینی و منافع ملی و مبارزه با استثمار جهانی شرکت می‌کند.

  • نویسنده : رحیم ابوالحسنی رئیس دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی