دولت بدنه کهنسال خود را جوان‌تر کند
دولت بدنه کهنسال خود را جوان‌تر کند ۱۳ شهریور ۱۳۹۵

دولت بدنه کهنسال خود را جوان‌تر کند

اعنماد ملی: رئیس شاخه جوانان و دانشجویان حزب اعتماد ملی بر این نکته که دولت باید به جوان‌سازی بدنه کارشناسی و مدیران دستگاه‌های اجرایی توجه کند، تاکید کرد. حجت نظری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اقداماتی که دولت باید در سال پایانی خود انجام دهد گفت: شاید بهتر است از دو جنبه به یک […]