فرودگاه آتاتورک
مرگ روزنامه نگار انگلیسی در فرودگاه آتاتورک استانبول در هاله ابهام 20 اکتبر 2015

مرگ روزنامه نگار انگلیسی در فرودگاه آتاتورک استانبول در هاله ابهام

اعتماد ملی: دلیل مرگ خانم ‘جکی ساتتون’ روزنامه نگار انگلیسی در فرودگاه استانبول هنوز از سوی مسوولین ترکیه اعلام نشده است.