مبانی تاریخ هنر
کتاب «مبانی تاریخ هنر» منتشر شد ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

کتاب «مبانی تاریخ هنر» منتشر شد

اعتماد ملی: هم زمان با برگزاری بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، کتاب «مبانی تاریخ هنر» از سوی انتشارات حرفه: نویسنده» منتشر شد. این کتاب که نوشته گرنت پوک، استاد دانشگاه کنت و دایانا نیوال، استاد دانشگاه اپن انگلستان است، از منظری متفاوت به مقوله تاریخ هنر می پردازد. هادی آذری مترجم کتاب […]