کاریکاتور
پول و بخیه ۱۸ آذر ۱۳۹۴

پول و بخیه

طرح:  هادی میرزا آقایی؛ اعتماد ملی